Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Kontakt

Tinge årsskrift
Dei som ønskjer å få tak i eitt eller fleire av årsskrifta våre, skriv til Hjørundfjord sogelag v/Jarle Walseth, 6165 Sæbø, eller send e - post til  jarle.walseth@tussa.com

Medlemskap
Ynskjer du medlemskap i Hjørundfjord sogelag, skriv til Hjørundfjord sogelag v/Jon Urkegjerde. Medlemskap kostar i dag kr 50 for einskildmedlem og kr 80 for ektepar pr år.

Styret i Hjørundfjord sogelag
Jarle Walseth, leiar tlf 700 40131 fax 700 40314, 6165 Sæbø
Jon Arne Årseth, nestleiar
Jon Urkegjerde, kasserar
Lars Kristian Norang, skrivar
Bertha Saure, styremedlem
Johs. Halland, styremedlem

Sit du inne med gode artiklar/artikkelframlegg/biletstoff frå Hjørundfjord, gje melding til Jarle Walseth, jarle.walseth@tussa.com

 

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland