Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Innhaldsliste
Innhaldsliste

- Føreord
- Christian III’s bibel. Av Ragnar Standal
- Ein kunstskatt berga heim. Av Ragnar Standal
- Året 1900 i Hjørundfjord. Av Gunnar Ellingsen
- Kai-kulturen i Hjørundfjord.Kaia på Leira. Av Torbjørn Urke
- Dagbok for 1940. Av Jørgen Hustadnes
- Hjørundfjord i 1950. Av Jarle Walseth
- Fattige. Av Ragnar Standal
- Helse og helseråder i Storfjorden. Av Einar Saure
- Helse og sjukdom før i tida. Av Bjarne Viddal
- Gamle kjerringråd. Av Jenny Aklestad
- Litt om sjukdom og helsestell før i tida. Av Otilie Klokk
- Dei smittsame sjukdommane i bygdene våre. Av Jakob E. Øye
- Sjukdommar og helsetenesta på 1900-talet. Av Petrine(Trine)Mathiesen
- Sjukdom i Bondalen først på 1900-talet. Av Anna Lyshagen
- Lækjarar i Hjørundfjord. Av Synnøve Rekkedal Hill
- Dagleglivet i "Doktergarden" i 1938. Av Therese Holen
- Minne frå Hjørundfjorden. Av Kjell-Einar Ljones
- Molaupsulukka. Av Dagfinn Fausa
- Nokre jordmorhistorier frå Skår. Av Jarle Walseth
- Hjørundfjord - eit farefullt og strabasiøst jordmordistrikt.
- Første tur til tannlækjar. Av Jakob E. Øye
- Helsesyster og heimesjukepleiar i Hjørundfjorden.Synnøve Rekkedal Hill
- Eit attersyn over Hjørundfjord Aldersheim. Av Ruth Karny Sæbønes
- Arbeidsdagen på aldersheimen i 1950-åra. Av Kari Hame
- Hjørundfjord "gamle" aldersheim frå 1985 til i dag. Av Kåre Øygard
- Hjørundfjord helselag. Oddbjørg Tvergrov
- Saltre og Ytre-Standal helselag. Av Kari Klubbenes
- Trandal helselag. Av Unni Vartdal Trandal
- Helselagsaktivitetar på Standal. Av Reidun Standal
- Bondalen helselag. Av Eldbjørg Tvergrov
- Urke helselag. Av Otilie Klokk
- Norangdalen helselag. Leiv Øye Nordang
- Viddal og Leira helselag. Av Ole O. Viddal
- Skjåstaddalen helselag. Av Bertha Saure
- Sykkeltur på helsa laust. Av Ragna Riise
- Notabarkardag på Viddal. Av Ole O. Viddal
- Arne-Storen. Av Bjarne Viddal
- Frå Hjørundfjord -årsskrifta til Hjørundfjord sogelag
- Årsmelding
- Rekneskap
- Dei som skriv

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland