Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Innhaldsliste
Innhald

Føreord
Eit bilete har kome heim. Av Jarle Walseth
Hjørundfjord for hundre år sidan. Av Gunnar Ellingsen
Dagbok for 1913. Av Andreas J. Kvistad og Johan B. Kvistad
Oppvekst på Moane tidleg på 1900-talet. Av Egil J. Nordang
Kai-kulturen i Hjørundfjord. Kaia på Skår. Av Torbjørn Urke
Konfirmantane i 1942 og 1943. Av Oddbjørg Tvergrov
Hjørundfjord for 50 år sidan. Av Jarle Walseth
Urke Ungdomslag og ungdomsmiljø på Urke. Av Rune Håndlykken
Oppvekst i etterkrigstida. Av Per Urke
Ungdomslag i Norangsdalen. Av Ola Norang
Ungdomslagsrørsla på Øyelandet. Av Jakob E. Øye
Mat og minne. Av Jac Skylstad
UL Slogen etter 1950. Av Oddny Flugekvam
Viddal frilynde ungdomslag. Av Bjarne Viddal
Skjåstaddalen frilynde ungdomslag. Av Einar Saure
Bondalen frilynde ungdomslag. Av Oddbjørg Tvergrov
Ung i Bondalen. Av Børre Stokke
Fritid og gutestrekar kring 1950. Av Sigmund Årseth
Hjørundfjordstrandens Ungdomsforening. Av Synneve Aarskog og Kari Årsnes
Oppvekst på Molaupen under og etter 2.verdskrigen. Av Kjell Rønning
Leigegeitene. Av Ola Fivelstad
Hjørundfjord og hjørundfjordingene sett med subjektive Ålesunds-øyne. Av Gunnar Ellingsen
Årsmelding
Rekneskap
Frå Hjørundfjord
Dei som skriv

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland