Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Innhald
Innhald
- Føreord
- En kongelig utsikt. Av Carl Lexow6
- Hjørundfjord for hundre år sidan. Av Gunnar Ellingsen
- Kai-kulturen i Hjørundfjord. Kaia på ytre-Standal. Av Torbjørn Urke
- Nyvinningar. Av Ragnar Standal
- Utviklinga kjem til Strendene. Av Synneve Aarskog
- Då alt vart lettare. Av Erling Storeide
- Oppvekst på Moane tidleg på 1900-talet. Av Egil J. Nordang
- Radio og grammofon kjem til Bondalen. Av Ola Egset
- Storklevask i Lidagylet. Ragna Riise
- Minne frå ei strevsam tid. Av Else Sæbønes
- Moderniseringa av husarbeidet. Av Else Sæbønes og Oddbjørg Tvergrov
- Veding og høyberging før. Av Knut J. Riise
- Frå motoriseringa av jordbruket i Bondalen. Av Knut Oddvar Hustad
- Teknisk utstilling på Sæbø skule i 1989. Av Ola Egset
- Kraftverkutbygginga på Urke. Av Per Urke
- Då radioen kom til Norangsdalen. Av Ola Norang
- Om utviklinga i jordbruket. Av Jakob E. Øye
- Ny tid på Viddal. Av Bjarne Viddal
- Utvikling i siste hundreåret. Av Ole O. Viddal
- Bygging av elektrisitetsverk på Hole. Av Sverre Hole
- Ei tid var og ei anna vart. Bertha Saure
- Dei første bilane på Bjørke. Av Bernt P. Saure
- Frå Hjørundfjord - årsskrifta til Hjørundfjord sogelag
- Årsmelding
- Rekneskap
- Dei som skriv
Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland