Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Innhaldsliste
Innhaldsliste

-Føreord
-Hjørundfjord prestegjeld 250 år. Av Ragnar Standal
-Hjørundfjord for 100 år sidan. Av Gunnar Ellingsen
-Dagbok for 1941. Av Jørgen Hustadnes
-Kai-kulturen i Hjørundfjord. Kaia på Saltre. Av Torbjørn Urke
-Hjørundfjord for 50 år sidan. Av Jarle Walseth
-Glimt frå song- og musikklivet i Hjørundfjord. Av Ragnar Standal
-Meisterspelemannen frå Trandal. Av Kjell Inge Bjørke
-Trandal for full musikk. Av Erling Storeide
-Ein kyrkjesongar. Av Jarle Walseth
-Frå song- og musikklivet i Bondalen fyrste delen av 1900-talet. Av Oddbjørg Tvergrov
-Koraktivitet i Bondalen etter 1940. Av Ola Egset
-"Mustalainen" på nynorsk. Av Terje Aarset
-Det starta på Sæbø. Av Knut Skram
-Visegruppe, danseband og anna "ukultur". Av Johs. Aklestad
-Sæbø skulekorps. Av Eldbjørg Tvergrov
-Minne frå tida i skulemusikken. Av Eli Anne Tvergrov
-Hjørundfjord kyrkjes barnekor. Av Oddveig Stigen Øygard
-Hjørundfjordkvintetten. Av Bjarne Hustadnes
-Urke musikklag. Av Olga Leknes
-Urke songkor. Av Torbjørn Urke
-Song og musikk på Øyelandet. Av Jakob E. Øye
-Musikklivet sitt inntog i Storfjorden. Av Bjarne Viddal
-Viddalsbygda songglede og korsong. Av Ole O. Viddal
-Song- og musikkglede i foreiningslivet. Av Bertha Saure
-Bjørke spelemannslag og andre grupper. Av Magnus Skjerdal
-Hornmusikken på Bjørke. Av Jorun Øye Sætre
-Frå Hjørundfjord årsskrifta til Hjørundfjord sogelag
-Årsmelding
-Rekneskap
-Dei som skriv

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland