Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Innhaldsliste
Innhaldsliste

Forord s. 5
Innhaldsliste s. 7
Bruk av vokalteikn s. 9
O/Å - lyd; ò s. 9
E/ I - lyd s. 9
O/ U-lyd; ù s. 10
Stum H s. 11
Om bøying av nokre substantiv s. 11
Om skrivemåten s. 12
Nokre forkortingar s. 12
Ord s. 13
Seiemåtar s. 139
Nokre bornesongar s. 165

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland