Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Dei gamle orda..
Innhaldsliste
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"

Fyrste tanken om denne boka kom på den tiden vi dreiv Skjåstaddalen Bondekvinnelag, og medlemmane i felleskap skulle samle gamle ord frå Storfjorden. Det var ikkje so enkelt som den evige optimisten trudde, laget tok til å dabbe av og det "kokte ut i sode".

Eg hadde etter kvart teke til å skrive opp ord og setningar som no og då "datt ned i haude" på meg, særleg var det når Einar og eg arbeidde i fjøsen at orda og setningane kom fram og dermed tok eg til å skrive lappar av kraftforsekker. Dei låg og slong her og der, og etter kvart gjekk eg over til å skrive på mjølkeromsveggen.

Boka kan kjøpast ved å kontakte: Bertha Saure, 6190 Bjørke.
Tlf. 70041012.

Bertha Saure

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland