Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Årsskrift 24
Årsskrift 24


Hovudtema for dette årsskriftet er å vise den eventyrlege utviklinga som hundreåret gav, samt fortelje om tankar og kjensler det vekte med "uskjønelege" oppfinningar som sprengde dei fleste førestellingar i eit praktisk folk.

At vatn kunne brukast til å skaffe lys, var vanskeleg nok å forstå. Endå verre var det å tenkje seg at det var mogleg "å høyre" heilt frå Frankrike til Øye.

Vi kjem også inn på konsekvensar den nye tida fekk for innbyggarane og grendene kring om i fjorden vår.

 
Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland