Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Årsskrift 23
Årsskrift 23

I årskrift 23 har skriftstyret valt song og musikk som hovudtema for årsskriftet. Skriftet streifar innom dei første trallarane og omtalar dei første pionerane med musikkinstrument.

Vi møter eldsjelene i musikklivet - desse som legg ned ei ufatteleg mengde tid og krefter for å få songkor og musikkgrupper til å fungere.

Vi møter einaren som etter kvart inntok dei største scenene ute i Europa. Gleda over høgtid med vakker song og musikk har gitt rike fellesopplevingar og kvild frå kvardagsstrevet.

 
Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland