Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Årsskrift 22
Årsskrift 22

I dette årsskriftet møter vi det gamle bondesamfunnet - fattige og sjuke -og korleis dei taklar problema.

Vi følgjer utviklinga fram til dagens situasjon i helse-Norge sett frå mange ulike synsvinklar.

Vi møter dokteren i open færing i storm og rennefòk på fjorden, og jordmora på farefull utrykking forbi fonngyl.

Så veit vi at stundom er ulukka ute, og påkjenninga for både dokter og folk vert nærmast ulideleg.

 
Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland