Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Årsskrift 26
Årsskrift 26

Dette årsskriftet har misjonsverksemd som hovudtema. Rundt om i Hjørundfjorden grodde det fram mange misjonsforeiningar. Strevsame fingrar under varme hjarte arbeidde fram gevinstar. Høgdepunktet var basaren, ein sosial møtestad der fellesskap og samhandling ga inntekter til dei langt ute i verda som trong hjelp både til åndeleg og verdsleg føde.

Eit anna tema har også fått brei dekning i skriftet - nemleg minne etter tatarane, eller "splinten", som vi oftast kalla dei. Det hastar med å skrive ned minna om dette eksotiske folkeslaget som reiste rundt i fjorden og budde mellom oss i periodar.. Dette årsskriftet skil seg såleis litt frå det tradisjonelle opplegget med berre eitt hovudtema.

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland