Hjørundfjord sogelag
Årsskrift 27
Årsskrift 26
Den store hesteferda
Årsskrift 25
Dei gamle orda innst i "Hjørundfjåra"
Kulturvandring - 03
Årsskrift 24
Årsskrift 23
Årsskrift 22
Alle årsskrifta
Den historiske kvervelvind
Bildeprosjekt
Om sogelaget
Kontakt

 

Hjørundfjord sogelag

Hjørundfjord sogelag vart skipa 11.januar 1978 og hadde såleis 25-årsjubileum i 2003. "Laget skal arbeide for å ta vare på minne om folkelivet i farne tider. Eit vidare mål for laget er å skape interesse for fortida og knyte band mellom folket før og no, og vidare til komande slekter". Denne målsetjinga har medlemane i fellesskap arbeidd for å nå.

Arbeidet med årsskrifta må nemnast spesielt. Lista over årsskrifta viser at fleire vesentlege emne er handsama. Innhaldsregistera i årsskrifta viser ei uvanleg breidde med omsyn til artikkelskribentar. Hjørundfjordingane har til fullnad vist at dei er skriveføre, og det må vere rett å seie at utruleg mange har vore med i arbeidet som ligg bak 25årsskrift på til saman 4536 sider.

Jarle Walseth

Ansvarleg for sidene er: Johs. Halland