Busetnad                                   

Flyfoto av Norang
Dette bilete er eit oversiktsbilete over Norang slik det såg ut på 1940-talet. Husa står ikkje slik som på biletet i dag. Vegen er forbetra mykje, og det ser meir ryddig og "systematisk" ut, men somme av husa stend framleis slik dei stod før. 
(Eigar: Leiv Øye Nordang, bilete er teke i 1950-åra)

This photo is taken out of an air plane when it "cruised" over Øye and Norang in the early 1940's. The roads and denisity have changed a lot during the last sixty years.

Hier ist eine luftpfoto aus Norang in Norwegen. (Die Hauser in Norang sind nicht viele.) Während der letzlen 60 Jahre ist viele anders geworen.