Rise:                                             Kvernhusa

Dette kvernhuset er i relativt god stand, og er nyleg restaurert med nye veggar og tak 

bygde utanpå det gamle. Det er ikkje lenger mogleg å drive pga. vassmangel.