Kvernhusa
Lisjeelva
Vi valde å finne ut meir om kvernhusa som ein gong låg ved Lisjeelva. Her får du litt historie, fakta og bilete som vi har samla.

Kvernhusa attmed elva var har ikkje blitt haldt vedlike. Difor har vi berre bilete av dei to best bevarte, og eit som er i ruin. 

Historie:
Det første primitive vasshjulet vart laga for omlag 2100 år sidan i fjellområda i austen. Det bestod av skovlar festa til ein akse. Vatnet slo mot skovlane på den eine sida av hjulet og dreiv det rundt. 

Aksen var festa til den øvste kvernsteinen og drog den rundt, medan den nedste kvernsteinen låg stille. Denne innretninga vert kalla ein kvernkall.

Kvernhusa:
kartet over Lisjeelva er kvernhusa merka av med tal frå 1 - 5.

1. Holen:
Dette kvernhuset skal vere i middels god tilstand, men vi har diverre ingen bilete eller informasjon om dette huset.

2. Årskog:  

3. Riise:

4. Gamle Riise:

5. Sæbø:
Dette kvernhuset har vi ikkje bilete av då det ikkje er att nokon spor av det. Det einast vi veit om det er at det ein gong i tida skal ha lagt der.

 


Bilete teke inne i kvernhuset på Riise.


Kvernkall


Tversnitt av eit kvernhus.

Per Inge og Per Øyvind