Årskog:                                                                        Kvernhusa

Dette kvernhuset har ikkje vore i bruk sidan 2.verdskrigen.

Etter det, har elva vorte lagt i rør, og kvernhuset har forfalle.

I den seinare tid har det for det meste blitt brukt som lagringsplass,

og det er små sjansar for restaurering.