Kart over Lisjeelva:                                                     Kvernhus
Kvernhusa er merka med tala 1 - 5.
1: Holen, 2. Årskog, 3. Riise, 4. Gamle Riise, 5:Sæbø