Knutegarden

Attraksjonar

Hotel Union Øye:
Hotel Union Øye er bygdas stoltheit.
Hotelet blei bygd av A.Scheldrup,og sto ferdig
i 1891.Med sin flotte "sveitserstil",spesielle atmosfære, og beliggenheit,vart Hotel Union Øye raskt eit ynda reisemål.Her leve framleis "romantikken"!

Hit kom kunstnarar,poetar,tindeklatrarar, og notabilitetar som til døme keisar Wilhelm II og kongelege,og aristokratar frå heile Europa.
I 1989 sto hotellet ferdig restaurert (27 rom og 50 senger),
og i 1996 fikk Hotel Union Øye ein verdig pris som "eit av verdas 12 mest spanande hotel"!

Hotel Union Øye kan du sjølv få oppleve. Ein 5 min spasertur frå "Knutegarden" så er du der! Tildøme:bestill eit bord,innta ein utsøkt fire rettars middag, og nyt eit glas sherry i salongen ved peisen.Kanskje får du høyre vakre tonar frå eit flygel,eller gamle historiar frå ei svunnen tid?
Hotel Union Øye

Lygnstølsvatnet:
26 mai 1908 kom eit stort steinras frå fjellet Keipen. Det demde opp elva og eit nytt vatn vart til. Du kan framleis sjå kvar gamlevegen går ut i vatnet, selmurane, trea, grinda og steingardane på botnen av Lygnstølsvatnet. Ein ynda stad for sportsdykkarar. Ein stor stein som vart ståande på høgkant like ved,fekk navnet "Gange Rolv".

Urasætra:
Urasætra ligg inni "villaste" Norangsdalen. Her hadde "teneste-tausene" arbeidet sitt i gamledagar.
Dei mjølka på Urasetra om kvelden,overnatta i sela/sætra,
Mjølka om morgenen og køyrde mjølka ned til Øyekaia. Så starta arbeidsdagen rundt om på gardane i bygda,
heilt til dei igjen måtte reise inn på Urasætra for å mjølke om kvelden.

Photo: Leif Ø. Nordang
Photo: Leif Ø. Nordang

I dag blir ikkje Urasætra brukt til mjølking og den slags,men eigarane
nyttar sela til overnattig når dei fiskar og går turar i Norangsdalen. Mange gardar nyttar Norangsdalen til beiteområde for sau og kyr om sommaren.

Villa Norangdal:
Villa Norangdal (tidlegare Hotel Norangdal) 400 m.o.h.
Sunnylven ,Stranda kommune
Dette historiske hotellet vart bygd i 1885,og har vore eit landemerke
på Sunnmøre i meir en 117 år,
I byrjinga var det gardbrukarane på Haugen,(Anders Haugen og
Ole Peter Haugen)som bygde saman to "nystover til eit pent
og teneleg hus,som seinare vart påbygd og utvida (1921).

I 1925 var det plass til 20 overnattingsgjester. I 1840 åra vart det vognveg gjennom Norangsdalen,og skysstasjon på Haugen.Hotellets glandstid var mellom 1890-1940. Cruisetrafikken til Øye og Hellesylt/Geiranger vaks,og turistane ville ha hesteskyss gjennom Norangsdalen,da vart Hotel Norangdal ein naturlig stopp på turen. Her fekk båre turistane,kuskane,og hestane (opptil 125 hestar) godt stell og servering av det hyggelege vertskapet på Hotel Norangdal.

Hit kom fjellklatrarar som til dømes W.C.Slingsby 1876, eller unionskongen Oscar II 1886, Bjørnstjerne Bjørnson 1898, Keiser Wilhelm II, Dronning Wilhelmina 1922,men også mange "vanlige borgarar",som til dømes påsketuristar frå Ålesund,bryllupsfestar, med spelemannslag , fjellvandrarar,enkeltpersonar, lag og foreningar leigde hotellet til ymse arr. med overnattingar. Hotel Norangdal var i drift til 1961 som Norangdal Turiststasjon,

I 1996 kjøpte noværande eigar Iris Fivelstad Hotel Norangdal.
No "Villa Norangdal" ! Ho er "tippoldebarn av Anders Haugen som bygde hotellet i 1885 ! 2002 vart eit vendepunkt! Saman med sin far Oddmund Fivelstad (Iris største og mest trufaste medhjelpar) har ho i dag kome langt,
og er snart ferdig med restaureringsarbeidet. Heilt fantastisk!!
Vil du sjå og vite meir om dette fantastiske "Villa Norangdal somligg midtveis mellom Øye/Norangdal og Hellesylt (13 km frå Knutegarden)
og midt mellom dei majestetiske Sunnmørsalpane.
Villa Norangdal

Villa Norangdal