Knutegarden

Aktivitetar og gjestetilbod

Dyra i Knutegarden:
Her er mange dyreslag
(ein fjordhest, kaninar, revar, kalvar, oksar ,kyr og
kattar.)
Det er moglegheit til kontakt med dyr etter avtale når vi (folka på garden som kjenner dyra) er tilstade eventuelt etter stell/ foring av dyra.

Båt:
Det er moglegheit til å leige ein 14 fot plastbåt av oss.
2 stk flytevest for vaksne (80 kg),
2 stk redningsvest (40-60 kg),
1 stk redningsvest (30-40 kg)

Fiske fjorden:
Sjøfiske i Norangsfjorden / Hjørundfjorden (250 m til brygge og båt).
Hjørundfjorden er 35 km lang og 440 m djup på det djupaste.

Fiske i vatna:
Det er fint å fiske aure og røyr i vatna inne i Norangdalen,
(kortautomat) 4km frå Knutegarden.

Elvefiske:
I Norangdalselva er det aure og laksefiske. Kjøp av fiskekort i sesongen på Hotel Union Øye.Du kan også fiske etter laks og aure i Bondalselva på Sæbø og i Ørstaelva. Elvane er oppdelt i sonar .
Kontakt Turistinfo. i Ørsta om ferskvassfiske, utsalsstadar og prisar.