Webansvarlege

Tor Eirik Trandal Namn:
Adresse:
E-post:
Heimeside:

Ansvar:

Tor Eirik Trandal
6183 Trandal
teitrand@hotmail.com
http://www.selcoforum.com

Design og innhald. HTML- og CSS-koding og idéskapar for funksjonalitetane på desse sidene.
Eventuell kontaktperson dersom du har idéar som kan gjere denne nettstaden bedre.
Eg tek også imot feilmeldingar som har med denne nettstaden å gjere.

Namn:
E-post:

Ansvar:

 

Håkon Trandal

Programmering av funksjonalitet for nettsidene.

Rapportering av feil på sida