Styret

Dokument utarbeida av kulturvernlaget:

Årsmeldingar | Andre formelle dokument

Styremedlemmane

Leiar

Synnøve Rekkedal Hill
(Kontaktperson, medlemskap)

Vidjeveien 15D, 6100 Volda
synnove_hill@hotmail.com
Telefon: 70040211
Mobil: 91326967

Nestleiar
Per Atle Røe
(Kontaktperson)

Lyngveien 4, 6150 Ørsta
Per.Atle.Roe@tussa.no
Telefon: 70067307
Mobil: 91852548
Skrivar
Kjell Arne Årseth
(Kontaktperson)

6165 Sæbø
k-aarset@online.no
Telefon: 70040142
Mobil: 97537006
Styremedlem
Marita Saltre
Styremedlem
Helge Nordang
randi.nordang@tussa.com
Telefon: 70040066
Mobil: 97751915
Styremedlem
Oddhild Saure Bogen
Varamedlem
Ingeborg Standal
Telefon: 70061553
Mobil: 99747027
Varamedlem
Karin Gjerset Trandal
Telefon: 70061552
Varamedlem
Halvard Urke
Telefon: 70062090
Mobil: 97143385
Rapportering av feil på sida