Prosjekt


Synfaring på Øggarden på Norangshol, i Norangsdalen (17.sept.2004)
(Lagt inn 02.06.2005 - 17:11 av Ivar Svein Mo
endra 15.07.2005 - 17:07 av Tor Eirik Trandal) Lest 3940 gongar, 0 kommentarar

Verkstad Verkstaden/industribygget er prega av at det har vore lite vedlikehalde siste 30 åra, men er ikkje direkte i forfall og det er mykje bra, men her trengst ein innsats i å sikre taket og tette knuste ruter som ei fyrste hjelp. Maskiner og inventar er ein kulturskatt med eigenproduserte maskiner som vitner om teknisk innsikt og sparsemd, som det var på Sunnmøre på den tida og som la grunnlaget for den velstanden som vi har i dag.

Les heile artikkelen >>

Rapportering av feil på sida