Lokalhistorie

Her kan alle registrerte brukarar legge inn sine eigne artiklar. Det er gratis å registrere seg som brukar, og det gjer du på menyen til høgre.

Om du er usikker på korleis ein legg inn artiklar kan du sjå på hjelpesida vår. Der vil du finne informasjon om korleis ein brukar dei forskjellige funksjonane på denne nettstaden.

Vi håpar mange vil bruke denne sida.

Ei dramatisk hending i Norangsdalen i 1906
(Lagt inn 18.04.2007 - 11:12 av Ivar Svein Mo
endra 18.04.2007 - 15:08 av Ivar Svein Mo) Lest 6409 gongar, 0 kommentarar

Hote

Leiv Øye Nordang fortalde i Møre Nytt, om då kongen var på signingsferd i Norangsfjorden.


Skrive av Ivar Svein Mo
Les heile artikkelen >>

Jonsok feiring i 1935
(Lagt inn 09.06.2006 - 14:27 av Ivar Svein Mo
endra 09.06.2006 - 17:12 av Ivar Svein Mo) Lest 3645 gongar, 0 kommentarar

Det var ein stor stas i bygda under jonsokfeiringa i 20-30 åra.Jonsokafta var det dei største borna som feira og dei minste måtte vente til jonsokedag. Vi legg ut eit bilete frå jonsokefeiringa på Kvistad i 1935. Det var Bertrand Kvistad, seinare Sveen som var den faste fotograf.


Skrive av Ivar Svein Mo
Les heile artikkelen >>

Emissærtøfler – artikkel nr.1291. (Ein hyllest til botforen)
(Lagt inn 12.01.2006 - 00:19 av Ivar Svein Mo
endra 12.01.2006 - 00:22 av Ivar Svein Mo) Lest 6018 gongar, 0 kommentarar

Vi har ein artikkel frå nok ein skrivefør Knut i Bondalen - Knut Hustad. Han er frå Årset i Bondalen og ein kan ofte lese avisinnlegg både i Møre Nytt og Sunmørsposten som han har skreve.Ofte kan han være både refsande og vise liten nåde når han skriv og er ikkje redd ein debatt i pressa, men du verden kor god han er til å skildre opplevingar han har frå fjellturar og andre reiser han har gjordt.

Denne artikkelen om botforar skreiv han i slutten av 2004 i ei avis og som mange hugsar. Her kan folk frå andre kantar og utanfor distriktet lese om botforar, og dei yngre kan få lære eit nytt ord. Han nemner i artikkelen den gode Hjørundfjordingen Jørgen Hustadnes som noverende botforbrukar, vi gjer oppmerksam på at Jørgen døde i begynnelsen av 2005 og var i fin form når artikkelen stod på trykk.

God fornøyelse.


Skrive av Ivar Svein Mo
Les heile artikkelen >>

Julegrisen - Ei juleforteljing frå gamle Rise i Bondalen
(Lagt inn 20.12.2005 - 16:25 av Tor Eirik Trandal
endra 04.01.2006 - 18:43 av Tor Eirik Trandal) Lest 5166 gongar, 0 kommentarar

/jul-mistel

Denne fortejinga har også vore eit tidlegare innslag i MøreNytt si juleutgåve og Knut J. Riise er ein god mann å spørje når heimesida treng stoff til jul. Denne skildringa frå gamle Riise var ei heilt vanleg oppleving for gutungar, og alle måtte være med å slakte etterkvart, men vart skjerma av dei vaksne for å sjå på sjølve avlivinga. Borna var oppvaksne med slakting og var dermed betre forbudd enn i dag, men barnesinnet var nok følsomt den tida også, og ikkje alle takla like bra dette med slaktinga.

Håper denne artikkelen med Knut J.Riise sin forteljarkunst kan gledje ung og gamal som les den.


Skrive av Tor Eirik Trandal
Les heile artikkelen >>

Harde førjulstider på Rise for 45 år sidan
(Lagt inn 20.12.2005 - 16:22 av Tor Eirik Trandal
endra 26.12.2005 - 13:31 av Ivar Svein Mo) Lest 5362 gongar, 0 kommentarar

Knut J. Riise har gitt oss løyve å legge ut denne artikkelen om sine barndomsminne frå gamle Riise som han skreiv i eit juleutgåve til Møre Nytt. Han vil dermed kunne glede lesarar som var utanfor avisa sitt område å kunne få lese denne gode skildringa frå ein gut sitt syn på den lokale maten som var i 50åra. Knut er ein meister å skrive og her kan lesarane få lese lokal utrykk som er for "Bondala". Dei som hadde tilgong til fjorden og kunne få fisk til matauk, hadde det godt i matvegen, men kvar og ein kunne ynskje seg eit litt meir variert kosthald, så dette kunne være alvorleg nok for ein gutunge.

Skrive av Tor Eirik Trandal
Les heile artikkelen >>

Raset som utsletta Rise 19 februar 1968
(Lagt inn 05.07.2005 - 23:29 av Ivar Svein Mo
endra 23.12.2005 - 12:01 av Tor Eirik Trandal) Lest 6846 gongar, 0 kommentarar

dagnylesskildringDet var kulturkveld på Rise i Bondalen den 30.6.05, og temaet var dei harde livsvilkåra og dei mange rasulukkene Hjørundfjordfolket har måtte tole opp gjennom åra, med fokus på raset som utsletta Rise i 1968. Dagny Riise Heggestad las eit stykke som faren Knut J.Riise hadde skrive om den dramatiske hendinga då Korsafonna kom og sletta det gamle Riisetunet, morgonen 19.februar. Knut var forhindra i å møte denne kvelden sjølv, men Dagny las stykke til ei lydhør forsamling. Du kan sjølv lese stykke her.

Bilete frå kulturkvelden finn du i bildegalleriet.


Skrive av Ivar Svein Mo
Les heile artikkelen >>