Registrering av ny brukar

Det er gratis å registrere seg som brukar av sidene på Hjørundfjord Kulturvernlag, og du vil såleis ikkje få nokon form for økonomisk ansvar ved å registrere deg her.

Som brukar av kulturvernlaget sin nettstad har du høve til å skrive innlegg på "Lokalhistorie" og kan endre dine eigne artiklar om du skulle ha behov for det. Ein brukar kan ikkje endre på andre brukarar sine artiklar/innlegg. Du kan også registrer deg som brukar i bildegalleriet og leggje inn bilete du syns høver seg for det innhaldet vi formidlar. Ein brukar kan også leggje til kommentarar til andre artiklar på nettstaden.

Om ein brukar viser særs interesse for nettstaden og er viljug til å leggje ned arbeid slik som skriving av artiklar, innsamling av materiale og liknande, kan denne personen verte oppgradert til administrator-status.

Om du ynskjer å verte betalande medlem i kulturvernlaget må du nytte skjemaet på "medlemsskap".

Les meir om medlemskap i kulturvernlaget


Namn:
Etternamn:
Adresse:
E-post:
Postnummer:
Poststad:
 
Brukarnamn:
Passord:
Bekreft passord:

Rapportering av feil på sida