08.00: Flaggheising

10.30 - 11.30 Gudsteneste i Hjørundfjord kyrkje v/sokneprest Espen Aarseth. 

Organistvikar Sverre Martin Volle,  generasjonskorpset og andre deltek. . 17.mai Offer til: Amnesty International Norge

11.00:  Matsalet startar ved klubbhuset og skulen. Betaling skjer ved Vipps eller kontantar. 

11.45: Markering ved bauta 7. klasse held tale og legg ned blomar ved bautasteinen. Korpset spelar: Ja, vi elsker og Fagert er landet

Oppstilling av toget i denne rekkefylgja: 

1.Flaggborg - konfirmantane 

2.Sæbø skulekorps/generasjonskorps

3.Sæbø skule

4.Sæbø barnehage

4.Andre lag og organisasjonar og andre som ynskjer å vere med. 

Toget går den vanlege ruta. 

12.30: Hjørundfjordheimen

Korpset spelar: 

Ja, vi elsker

No livnar det i lundar

Noreg i raudt, kvitt og blått

13.00-14.00 - Leikar ved klubbhuset

15.00-16.00 Folkefest i gymsalen

Velkomsthelsing ved festleiarar Marius Dagfinrud Moe og Håkon Strand Stokke

Generasjonskorpset spelar:

Mellom bakkar og berg

Colonel Hatti`s march

Noreg i raudt, kvitt og blått

Ja, vi elsker (allsong) 

1. og 2. klasse syng 

Barn av regnbuen

Ungdomstale

3. til 6. klasse syng

Rap - Nordmannen

Tale for dagen ved Guttorm Hagen

7. og 8. klasse syng 

Noreg i raudt, kvitt og blått

Eg gjekk ein tur på stien

Allsong: 

Alle fugler 

Tor Grunde Simonsen spelar piano til. 

Ca 16.00 Programmet og matsalet sluttar

Vel møtt til ei flott feiring av nasjonaldagen på Sæbø!

Med venleg helsing

FAU ved Sæbø skule