Dersom du planlegg å rydde og kaste ting og saker utover våren og sommaren, som kan vere aktuelle for Loppemarknaden, ville vi bli veldig glade for å ta imot Lopper. Vi har desverre ikkje stor kapasitet til å oppbevare ting over lang tid, men dersom det er prekært så ta kontakt på 

90014323.

Vi tek imot ting, stoff/ handarbeid, kjøkkengreier, småmøblar, verktøy, leiker, barnebøker. Alt må vere i god, rein stand.

Vi tek ikkje imot bøker, dvdar, store møblar, elektriske ting, sko, kle.

Elles vert det same opplegg som føregåande år. Vi tek imot lopper kveldane nokre dagar i veka før Loppemarknaden. Vi treng også folk til å hjelpe både til å ta imot, selje og rydde Lopper i etterkant. Gi oss eit pip om du vil vere med.

Det vert også kafe i nyoppussa peisestove. Den er ikkje ferdig enno men vi satsar på rask framgang no så den står ferdig til Loppemarknaden.

Med venleg helsing

- Styret for Sæbø bedehus-