Årsmøte Hjørundfjord Sogelag.

29. Mai 2022, kl. 14.00

Sæbø Bedehus.

Velkomsthelsing.

Årsmøtet vert satt.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Val av 2 til å skrive under møteboka.

3. Val av møteleiar.

4. Val av sekretær.

5. Årsmelding og revidert regnskap.

6. Kort orientering frå skriftstyret

7. Kort orientering frå fotonemda.

8. Val av styreleiar.

9. Val av kasserar

10.Val av øvrige styremedlemmar.

11. Val av valnemd.

Matykt

12. Avvikling av eigarskap i Bondalen Grendahus.

13. Orientering drift av rassenter, tankar om vidare utvikling.

14. Sal av prestegården. Kva gjer vi med dei gjenstandar som sogelaget i si tid

var med å samle inn til eit tenkt museum i presteløda.

15.Reguleringsplan Sæbø sentrum

16.Sosialtur / historiske temakveldar.

17.Sogelaget som aktiv bidragsytar i den positive reiselivsutviklinga som har vore

i fjorden dei siste åra. Kva kan vi gjere?