Sæbø handball sine spelarar kjem rundt på dørene for å samle flasker igjen, så har du flasker du vil gi vekk, så kan du berre merke dei med flaskeinnsamling og sette dei utafor utgongsdøra eller vente til nokon ringer på døra i løpet av veka.

i år kjem det også spelera på Urke og Øye.

På forhånd tusen takk

frå oss i Sæbø handballstyre