Saksliste:

 • Grendahuset og vegen.

Her vert det ei orientering vedrørande overdraging.

 • Danning av undergruppe i BFUL, eit husstyre.
 • Tinglysing av leigerettigheter til korpset.
 • Tilkomne saker.

Ber om at saker er styret I hende innan rimleg tid før ekstraordinært årsmøte.

Saker sendes til Bondalenfrilynde@gmail.com

Vil òg orientere om retten til å stemme på årsmøtet: 

 • For å ha røysterett til årsmøtet må du vera ordinært medlem.
 • Dette gjere du ved å betale medlemskap til BFUL, merk innbetaling som medlemskap
 • Giro til 3993.30.16645 
 • Vipps til 131238

Prisar for medlemskap er:

 • Familiemedlemskap 500kr
 • Enkeltmedlem born 0-18 år 200kr
 • Vaksenmedlem 250kr

Send ein epost til bondalenfrilynde@gmail.com med informasjon om adresse, alder, namn og fødselsdato på medlem.

Minner om mange gode medlemsfordelar, desse finn du på Norges Ungdomslag sine nettsider.

På vegne av styret, kasserar Cindy.