INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BONDALEN FRILYNDE UNGDOMSLAG

Saksliste:

1. Godkjenne innkalling

2. Godkjenbe saksliste

3. Godkjenne forslag om oppheving av Bondalen Grendahus PL, etter gjeldende vedtekter, paragraf 16

4. Godkjenne vedtak om å overdra Bondalen Grendahus til Bondalen Frilynde Ungdomslag.

Møtet vert holde på Bondalen Grendahus, onsdag 1 desember kl 20.00.

Mvh Styret.