Det vert eit informasjonsmøte om situasjonen slik den er i dag. Vi oppfordrar alle som har tilknytning eller eigarinteresser i Bondalen grendahus til å møte opp. 

Det som vert diskutert på møtet er:

- stoda slik den er i dag med noverande organisasjonsform

- økonomi 

- konsekvensar av noverande driftsform

- omorganisering/overtaking av huset

          - det har kome forslag om at ei eventuell overtaking vert til Bondalen Frilynde Ungdomslag

Dersom du har ei meining om dette, oppfordrar vi sterkt at du tek deg tid til å diskutere framtida til grendahuset.

Onsdag 17. november klokka 20.00 på Bondalen grendahus

- representantar frå partseigarane -