Vi vert veldig glade dersom folk har lyst til å kjøpe lodd.
Dei som ynskjer å kjøpe lodd kan vippse til ein av oss i styret.
Skriv kommentar på vippsen eller som eiga melding til den de kjøper lodd med, kven lodda skal stå på og telefonnr 
Loddsalet avsluttast 19.Desember med trekkning 20.Desember.
Alle vinnarar vert kontakta, derfor viktig med telefonnr.
Pris pr lodd er 10 kr. 
Bok 1: Oddhild Kalvatn tlf: 47 41 95 76
Bok 2: Håvard Aklestad tlf: 90 67 00 21
Bok 3: Astrid Hustadnes tlf: 90 99 24 36
Bok 4: Anders Hustadnes tlf: 91 57 75 74
Bok 5: Mari Misfjord tlf: 93 99 35 26
Bok 6: Bernt Arve Hustad tlf: 90 93 48 94
Takk til alle som støttar oss med å kjøpe lodd og gevinstar :) 
Gevinstliste s1Gevinstliste s2