HJØRUNDFJORDHEIMEN INVITERAR TIL OPEN DAG!

FREDAG 8 NOVEMBER 2019

PROGRAM FRÅ KL 1300 OBS MERK TIDA!

Informasjon frå "huset".

Verbale innslag ved Steinar Nordang

Musikkinnslag

Basar

Salsutstilling

Sal av Rjomegraut, kaffi og kaker frå kl 1200

Lotteri, trekking ca kl 1530

BYGDEFOLK, SLEKT OG VENER ER HJERTELEG VELKOMNE!