Grøthaugen.

Grøthaugen

Skilta viser veg.

Grøthaugen

Vi var tre, Bernt Arve, Christian og meg.

Grøthaugen

Vi fann lljåen men ikkje mannen...

Grøthaugen

Vi måtte sjølvsagt gå planken.

Grøthaugen

Det går rett og radigt oppetter ryggen.

Grøthaugen

Vi møtte ein albinosnigel.

Grøthaugen

og to til, var det slektstemne må tru?

Grøthaugen

Halvegs er det utsikt å sjå.

Grøthaugen

Pinnar som fortel kor monge høgdemeter det er att.

Grøthaugen

Bernt Arve viser seg å vere ein exellent soppfinnar her midt i ei klynge.

Grøthaugen

Skogens gull. Grøthaugen

Ein full pose vart det.

Grøthaugen

Doggvått gras men ikkje regn, snart oppe no.

Grøthaugen

Der var det kollosalt med store fine blokkebær.

Grøthaugen

Ved varden og skrive seg i boka, lite besøkt her i år.

Grøthaugen

Nyslegne markar framover dalen.

Grøthaugen

Christian, Bernt Arve og Bodil.

Grøthaugen

So bars det nedover litt sleipt, men ingen fall.

Grøthaugen

Ja , takk for laget på turen , kjapp og fin tur.

Neste måndag er det tur til Gunnarråsa og Storenakken.

VEL MØTT!