Villesetra og Lønndalsmannen.

Villedalen

Ein bra gjeng var klar til den store rundturen i villedalen. 14 stk og ein hund og ein baby ii magen.

Villedalen

Bratt opp er det før Kvile!

Villedalen

Fyrste delen gekk vi denne råsa.

Villedalen

Ei lita kvild på Kvile.

Villedalen

På rekke og rad i det flotte turvèret.

Villedalen

Flotte trappetrinn gjer det lett å gå.

Villedalen

Vi kjem raskt opp i høgda.

Villedalen

Ein liten avstikkar ned til Villesetra rakk vi også.

Villedalen

Lita kvild før vi gjekk vidare, Fred, Rolfen, Bernt Arve og Ansgar.

Villedalen

Amalie, Alette, Kirsti og Frøydis.

Villedalen

Linda med baby i magen var både mentor og inspirator for oss alle, endå ho bar på dobbel bør, det står det respekt av! Spreka!

Villedalen

Kari og Emile.

Villedalen

So gjekk ferda vidare mot Lønndalsmannen.

Villedalen

Lita pause før vi er oppe.

Villedalen

Flott utsikt og spreke folk.

Villedalen

Målet er nådd, Lønndalsmannen i all si prakt!

Villedalen

Fellesbilde: Linda, Fred, Theo, Rolfen, Emilie, Bernt Arve, Petra, Ansgar, Kari, Kirsti, Alvhild, Alette, Amalie og Bodil. Frøydis stakk til Mallorca!!!

Villedalen

Utsikt frå toppen av Lønndalsmannen.

Villedalen

Nedatt gekk vi den andre råsa og fekk ein variert og lang tur.

Takk for laget sprekingar.

 Neste måndag er det tur til Nedste skaret og Tua på Sbøneset.

VEL MØTT!