Om du har planar om opprydding i sommar er det kjekt om du ikkje kastar ting som er fullt brukbare. Vi ser ofte at det som er skrot for nokre er verdfulle skattar for andre.

Pakk ned i kassar og levér på bedehuset 9.-12. september

Leiker

Ungar veks fort frå leikene sine. Om dei framleis er i god stand er det kjekt for andre å kunne overta dei til ein rimeleg pris.

Lopper7

Dei fleste av oss har for mykje liggande i skuffer og skap. Gamle dukar kan kome til nytte hos ei kreativ sjel.

Norgesglas

Loppemarknaden er eit stort arrangement for bedehuset og vi håpar på mange lopper og mange kundar.

Det vil verte sal av mat i kjellarstova.

Velkomne til loppemarknad i september!