Gunnarråsa og Åsen.

Gunnarråsa

Gode kjære Gunnarråsa er klar for endring, ja vi diskuterte litt kva som vert etter skogen er tatt ned. utsikt?

Gunnarråsa

Frøydis, Gunn og Hilde er flittige brukarar av Gunnarråsa..

Gunnarråsa

Gunnar ved ei av dei enorme maurtuene, der er fleire slike.

Gunnarråsa

Når vi kom opp måtte vi leike oss litt

Siw i god fart på reia.

Gunnarråsa

Skriving i bok på den flotte Fredbua, kjekt å ha ein sitteplass.

Gunnarråsa

Fellesbilde der: Bodil, Hilde, Kari, Gunn, Gunnar, Siw og Frøydis.

Gunnarråsa

Alle gjekk vidare mot Åsen, nytt skilt og no skal det testast om råsa er godt nok merka.

Gunnarråsa

Raude pinnar visar veg, merka etter kommunale lover og reglar.

Gunnarråsa

Snirklar seg mellom tre og skog.

Gunnarråsa

Mykje av desse albinosniglane, ja og ein gråbrun krysning, finn ein biolog!

Gunnarråsa

Åsen ligg der open og flott, no med boks!

Gunnarråsa

Heksekostar i bjørka.

Gunnarråsa

Trolltredet ved Urve.

Gunnarråsa

Fin og slakk rås.

Gunnarråsa

Litt landevegsvandring så ein får strekke ut på slutten.

Flott tur med gode turfolk.

Takk for laget og vel møtt neste måndag til tur på Årskogstøylen og Høgereset.

Gunnarråsa

Berre sånn til slutt, her er det regn i lufta men sol på Viddal! Berre sjå sjølv.