Etter nokre veker med ny vinter har vi gjort avtale om godt sommarvér og satsar på at dette vert ein kjekk dag også i år.

Urke gartneri og Oddvar Årsetøy vil selge flotte sommarplanter på plassen utafor bedehuset på Sæbø.

Inne på bedehuset vert det sal av kaker og smørbrød kl. 11.00 - 15.00.

Gravdag

Nilsbuda opnar for 10. gong denne sommaren og omlag femti leverandørar av kunst og handverk arbeider på spreng for å kunne levere flotte varer til sommarbutikken. Dei held ope kl. 11. - 16.00 kvar helg i juni og august. I juli vil dei halde ope kvar dag.

Inne

Galeri Taklo opnar i 2. høgda i Sæbø DS, men loppemarknaden må utsetjast til laurdag 8.juni grunna meldingar om regn.

Loppemarknad

Hald av dagen, dette skal verte kjekt!