Det vert med dette innkalla til årsmøte i Bondalen Frilynde Ungdomslag.

Sakliste:

Sak 1. godkjenning av sakliste og møteinnkalling.

Sak 2. val av ordstyrar

Sak 3. val av skrivar til møteboka, og 2 til å signere møteboka

Sak 4. årsmelding 2018

Sak 5. regnskap 2018

Sak 6. budsjett 2019

Sak 7. Bondalsparken, vegen vidare.

Sak 8. innkomne saker

Sak 9. val 

Vel møtt, på vegne av styret.