Vi i Ungdomslaget arbeidar no med å sende ut medlemskontigent for året 2019, det har gått ei tid sidan forrige utsending og oppdatering av medlemslister. 

Medlemskontigentet er pålydande kroner 250,-

For at ungdomslaget skal kunne vere aktivt, er vi avhengig av den økonomiske støtta vi får i frå " NORGES UNGDOSMLAG" sentralt. Dette vert utbetalt i forhald til kor mange medlemmar vi har. 

Vi håpar at flest mogeleg som nyttar våre aktivitetstilbod vil vere så vennleg å sende ein e-post til fylgjande adresse bondalenfrilynde@gmail.com.  For å kunne registrere deg som meldem, treng vi fylgjande: 

  • Namn
  • Fødslesdato
  • E-post adresse
  • mobilnummer 

Det er og høve til å vere støttemedlem. Ta kontakt om noko er uklart.