Sæbø bedehus vart oppsett på festetomt i 1939 av Sæbø indremisjon, Sæbø lokalforening av Den norske Sentalmisjon og Sæbø lokalforening av Israelsmisjonen. I 1990 kjøpte Bondalen lokalforening av Norges Kristelege Ungdomsforbund (BKUL) 1/3 frå kvar av desse lokalforeiningane.

I 2010 kjøpte Sæbø bedehus v/ BKUL 890 kvadratmeter av festetomta som huset står på.

I 2017 overførte BKUL sin eigardel til Sæbø bedehus, som no er ei sjølvstendig forening utan eigarar, eller tilknytning til nokon organisasjon.

Det har etter kvart vorte stor aktivitet på bedehuset.

Hjørundfjord filmteater held til her med framsyning av film for born og vaksne i storsalen.

Projektor, stort lerret og blending av vindauga gjer dette til eit framifrå kinolokale.

https://www.facebook.com/Hj%C3%B8rundfjord-Filmteater-527359654083668/

Strikkekafé Sæbø har halde til i kjellarstova i mange år.

Dei samlast der kvar onsdag kl. 19.00 - 22.00 til litt mat og mykje prat.

Ope for alle.

https://www.facebook.com/Strikkekaf%C3%A8-S%C3%A6b%C3%B8-362275477242100/

Hjørundfjord mannskor øver i storsalen på bedehuset kvar mandag kveld

https://www.facebook.com/Hj%C3%B8rundfjord-mannskor-398865643837668/

Hjørundfjord barnekor øver i storsalen torsdagar

Bedehuset vert utleigd til aktivitetskveldar, klebytedagar, barnedåp, konfirmasjon og minnestunder etter gravferder. 

Konfirmantar i Hjørundfjord kyrkje samlast i lisjesalen i bedehuset for konfirmantopplæring.

Styret for Sæbø bedehus har og eigne arrangement.

Vi treng inntekter for å halde huset ved like.

Vi har arrangert påskekafé, plantedag i mai/juni med kafé på bedehuset, sal av rømmegraut jonsokafta, loppemarknad annakvar haust og julemesse siste helga før advent. 

Styret for Sæbø bedehus ønskjer å knyte til seg andre som har gode idéear om bruk av huset og inntektsbringande aktivitetar.

Vi skal ha eit møte på bedehuset tirsdag 19. februar kl. 19.00 og årsmøte same stad 6. mars kl. 19.00. 

Vi håper du møter om du har gode idéear, ønskjer ein plass i styret, eller berre vil hjelpe oss.

Laurdag 27. april skal vi ha vårreingjering med nedvask-dugnad. Har du tid til å hjelpe oss nokre timar vert vi glade for god hjelp. 

Styret for Sæbø bedehus