Audun Myskja

Faglig leder for Senter for Livshjelp, Overlege, spesialist i allmennmedisin, fellow i nevrologisk musikkterapi, sertifisert Tomatiskonsulent, Forfatter og Musiker, med utstrakt foredrags- og kursvirkemd i inn og utland.

Han har vunne fleire prisar, mellom anna den norske legeforeningens Kvalitetspris. Han er fagveileder for Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Han leder Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljøbehandling som kvalitetsheving av omsorg for personar med demens og andre sårbare grupper.

Audun Myskja har skreve 22 fagbøker, gitt ut ei rekkje CDar og DVDar med musikk og trening for avspenning og helse, han har og leda ei rekkje prosjekt i organisasjonar og Kommuner.

No har du anledning til eit foredrag du seint vil gløyme, sett av tid til dette og meld deg på.

Det vert raskt fullt, så meld deg på no til: 

Ann Helene 95054178

Elisabeth 92608041

innan 13 januar.

Det er gratis inngong!

Musikkinnslag

loddsalg

Enkel servering og kaffi.

VEL MØTT!

Helsing Hjørundfjordheimen.