Løfsebaking.

HjørundfjordheimenÅshild , Annlaug og Oddny bakar løfser.

HjørundfjordheimenAnne Margrete og Astrid i full sving.

HjørundfjordheimenGod stemning når kjøvla rulla, minner om svunne tider for somme. 

HjørundfjordheimenBorghild og Alvhild har mykje erfaring på dette feltet.

HjørundfjordheimenOgså Bjørg kan sine kunster, Åshild er steikjar.

HjørundfjordheimenDriftige damer i sving over heile stova.

HjørundfjordheimenEtterkvart vart det nesten storproduksjon, og mange ville vere med på leiken.HjørundfjordheimenNysmurde løfser, det beste som finst!!!!

HjørundfjordheimenAlvhild, Anne Margrete, Judith og Åshild.

Tusen takk til desse damene som kom å berga løfseleveransa til jul.

Mest av alt skapte ei triveleg stund for alle på Heimen.

HjørundfjordheimenEtterpå kom Røde kors pasientvennar, dei vi kalla syngedamene- og då vart det songstund.

HjørundfjordheimenAnnakvar tirsdag ettermiddag, då er det høgtid.

HjørundfjordheimenEli har cd samling med tonar som er kjende, så syng vi til alle saman.

HjørundfjordheimenDette kallar vi stinn brakke!

HjørundfjordheimenNo måtte vi pusse mjølet av skona etter løfsebakinga, kan hende et vert ein svingom-kven veit.

Husk å svinge med på livet, det er her og no- god bakst!