OPEN DAG.

Etter ein våt haust og ruskever, er det kjekt å samle folk til ei triveleg stund i godt lag.

Det vert matsal og elles basarstemning med loddsal og trekking av mange fine gevinstar.

Det vert både verbale og musikalske innslag. Knut Riise fortel, lokal ungdom står for musikken.

Det vert og orientering om stoda på huset!

Den formelle opninga startar kl. 13.00 og sjølv om programdelen vert ferdig i tretida, vert det høve til kjøp av rjomegraut  og anna mat utover til klokka fem.

Vi ser fram til at mange vil glede oss med besøk denne dagen!