Det vert sal av mat og drikke og Halloween-snacks. Det vert sjølvsagt musikk, dans og mykje moro! Vi oppfordrar dei som vil til å kle seg ut.

Vi tek ein inngongspris på 20,- kr.          

Dersom nokon treng skyss til/frå ferga, gi beskjed til oss i ungdomslaget!

Håpar å sjå DEG der :) Dette vert kjempekjekt!

halloween%20image