Bondalen frilynde ungdomslag m. fleire ynskjer hjarteleg velkommen til basar på Bondalen grendahus kl. 14:00 - 18:00 søndag 28.10 

Det blir mellom anna:

- luftgeværskyting,

- lykkehjul,

- åresal,

- tombola

- og nye aktivitetar for born.

Vi får også musikalske innslag av Generasjonskorpset, Tor Eivind Follestad og Karoline Dimmen. 

Vi vil også lage til lissjesalen for borna, slik at dei kan bygge lego og teikne der :) 

Det vert sal av gode kaker, smørbrød (vanleg og glutenfritt), brus og kaffe. 

Inntektene frå basaren går til ny utescene i tilknyting til Bondalen grendahus og Bondalsparken. 

VEL MØTT!