Bondalen frilynde ungdomslag m. fleire ynskjer hjarteleg velkommen til basar på Bondalen grendahus kl. 14:00 - 18:00 søndag 28.10 

Det blir mellom anna:

- luftgeværskyting,

- lykkehjul,

- åresal,

- tombola

- og nye aktivitetar for born.

Det vert sal av gode kaker, smørbrød (vanleg og glutenfritt), brus og kaffe. 

Inntektene frå basaren går til ny utescene i tilknyting til Bondalen grendahus og Bondalsparken. 

VEL MØTT!