Turmarsj på Elverampa.

Trimgruppa og Bondalen Helselag arrangerer Turmarsj på Elverampa søndag 23 september.

Du kan melde deg på frå kl 1400, kr 30.- pr person.

Det vert trekt premiar på deltakarnummer.

Du kan gå, sykle eller trille.

Etter trimmen vert det sal av kaffi og sveler på Klubbhuset, slå av ein prat der etterpå.

Loddsalg er alt i gong for vi har mange flotte gevinstar som skal loddast ut.

Legg opp til ein trimtur på søndagen.

Overskotet gjeng uavkorta til opprusting av turstien ved elva, og evt kjøp av heilårsbenkar.

Vel møtt!