Norangsdalen og Hjørundfjorden vart i år plukka ut som såkalla utvalde kulturlandskap og hamna dermed i selskap med om lag 40 andre små og store område i landet som skal prioriterast særskilt for å bevare kulturlandskapet. I år er søknadsfristen allereie 15. september, og grunneigarar og andre vert oppmoda om å søkje. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommumen eller hjå fylkesmannen for meir informasjon.

Les meir her: https://www.orsta.kommune.no/nyhendearkiv/invitasjon-til-a-sokje-om-tilskot-til-tiltak-i-utvald-kulturlandskap-ukl-norangsdalen-hjorundfjorden-2018.58529.aspx