- Dette vil verte eit svært mykje brukt fotopunkt, Dette var det ordføraren i Ørsta, Stein Aam, som fortalde under opningstalen sin til dei svært mange frammøtte i Sæbø sentrum sist laurdag. - Dette er ein type skiltoppsett som vi hittil helst har sett andre stadar i verda og då har dei peika mot storbyar som London Istandbul og New York, men no har vi også fått der her på Sæbø, heldt ordføraren fram til stor applaus frå publikum.

1 5
Ikkje ein flott talarstol, med ordføraren, med ord-
førarkjeda, greidde seg svært godt likevel.
Desse skilta vil verte svært mykje brukt som 
fotopunkt, slo ordførar Stein Aam fast.

2
Det var svært mange i Sæbø sentrum på laurdag og dei aller fleste ville høyre på ordføraren.

4
Ikkje akkurat selfi, men mange vart fotografert ved det nye fotopunktet i Sæbø sentrum  saman med ordføraren.

6 IMGP0896b
Ordføraren let seg  sjarmere av Gaupe og Gaupe fekk sjølvsagt autografen hans. Turisme har blitt viktig for Ørsta og Hjørundfjorden. 
Her er Aam 
i samtale med ein av eigarane av
MS "Slogen", Roy Lillebø.

IMGP0906b
Ordførar Stein Aam avslutta det offesielle oppdraget på Sæbø med ein kort samtale med tidlegare ordførar i Ørsta - no kunstnar - Nils Taklo.  Her sit dei to i kunstnarhjørnet.