Sæbø har sjølvsagt mange fotopunkt, men har fram til no mangla det eine, spesielle.  Det er på plass no og laurdag den 2. juni klokka 1230 vert det altså høgtideleg avduking av fotopunktet.

Kva det er som er under presenningen står att å sjå, men at det har å gjere med kva ein ser frå Sæbø, kan det ikkje vere tvil om.  Det er berre å glede seg og fleire trur at dette vert det mest fotograferte fotopunktet i heile Ørsta kommune.

1.0
Den 2. juni ca. kl. 1230 vert det nye fotopunktet på Sæbø avduka.  Og det har med turmål å gjere.

Laurdag er det også fleire andre aktivitetar i Sæbø sentrum.  Og sjølvsagt kan du få kjøpt både mat og drikke og det kan ikkje minst verte hyggeleg avslapping i godt lag.

Vel møtt.  Og del gjerne denne saka på facebook slik at flest mogleg får vite om at ordføraren kjem.

IMGP0863b

I nattens mulm og mørke kom fotopunktet på plass og

her er Elisabeth Årseth Dimmen i ferd med snorfesting

før snorklipping.